...

Orqaga qaytish

Qo‘llar uchun gimnastika

Qo‘llar uchun gimnastika

Qo‘llardagi og‘riq, barmoqlarning uvishishi, cheklangan harakatlar – bu noxush alomatlar ko‘pincha uzoq vaqt davomida kompyuterda ishlaydiganlar va faol smartfon foydalanuvchilarida uchraydi.

Noqulaylikning sababi – rivojlanayotgan tunnel sindromi bo‘lishi mumkin, bunday vaziyatda qo‘llarning uzoq vaqt g‘ayritabiiy holati va monoton harakatlar tufayli, bilak asab tolalari suyaklar va paylar o‘rtasida siqiladi.